EAZA kampaň 2020-2021 pod názvom WHICH FISH

Oceány pokrývajú približne 70 percent objemu našej planéty a poskytujú zdroje miliónom ľudí. Ľudská činnosť ako je nadmerný rybolov, zlé praktiky rybolovu a znečistené moria, sú hlavnými hrozbami pre oceány.  Aby sme mohli aj naďalej využívať ekosystémové služby a základné potravinové zdroje  musíme preto neodkladne zachovať a správne spravovať populácie rýb, aby sa zabránilo neúmyselným masívnym stratám.

Nová kampaň EAZA sa zaoberá tým, ako komerčne založená ľudská činnosť ovplyvňuje ochranu morských druhov.

Zameriava sa na to, ako fungujú zoologické záhrady a akváriá, a povzbudí účastníkov k skutočným zmenám v ich pracovných postupoch uplatnením už zdieľanej vízie na zjednotené ciele v oblasti riadenia a ochrany morskej biodiverzity.

Kampaň je rozvíjaná v troch hlavných bodoch.

1) Udržateľná ľudská spotreba

2) Udržateľné krmivo pre zvieratá

3) Plánovaním odberu udržateľných vodných druhov

76% svetového rybolovu je vyťažených alebo nadmerne vylovených. Ročne je vyhodených 9,1 milióna ton nežiadúceho vedľajšieho úlovku.

Ak bude  nadmerný rybolov pokračovať do roku 2050 môže rybolov potravín úplne klesnúť.

Je čas začať sa pýtať … Ktoré ryby?

Problematiku kampane  Which fish sme zakomponovali aj do našich výučbových programov v zooškole. Zooškola online  bola venovaná témam podmorských živočíchov  a  v zooškole na diaľku sme vám predstavili jednotlivé oceány v téme: Život v moriach a oceánoch. Priniesli sme vám informácie o faune, flóre, ale aj ekologických hrozbách s ktorými oceány a moria denne zápasia. Jedna online prednáška bola venovaná  predstaveniu Eaza kampane na roky 2020/2021 s názvom Život v moriach a oceánoch: kampaň Witch fish.

 

Spolu s deťmi zo zookrúžkov a táborov sme sa zahrali na detektívov vo viváriu, kde  sme sa venovali problematike ohrozených druhov morských živočíchov a nadmernému rybolovu.

Problematiku migrácie rýb sme poňali aj umelecky a spolu s našim zoo tímom  sme zložili a s deťmi naspievali pieseň, ktorá sa v súťaži Eurofishion song kontest umiestnila na prvom mieste.

V časopise Zebra 1/2020 sme predstavili našim čitateľom EAZA kampaň  na rok 2020/2021 pod názvom Which fish. Kde sa dozvedeli prečo práve táto téma a ako súvisí s problematikou rýb a morských živočíchov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalekohľad do kampane venovali návštevníci z Čiech

V rámci kampane Silent Forest / Umlčaný les sme vyzvali našich návštevníkov, aby sa aj oni aktívne zapojili k pomoci ohrozeným spevavcom v juhovýchodnej Ázii. Jednou z foriem pomoci je aj venovanie ďalekohľadu. Staré (ale funkčné) ďalekohľady zbierame v predajni suvenírov v našej zoo a potom ich cez koordinátorov kampane poskytneme deťom v Ázii. Deti tak budú prostredníctvom výukových programov motivované k rozvoju záujmu o životné prostredie a jeho ochranu. Ďalekohľady venujeme ekologickým centrám po celej Indonézii.

Prispieť do našej zbierky ďalekohľadov sa rozhodla aj p. Jaroslava z Českej republiky. Pricestovala na Slovensko s vnúčatami a v Bojniciach trávia spoločné prázdniny. Keď sa rozhodli pre návštevu zoo, priniesli do našej zbierky ďalekohľad. “Je to pekná myšlienka, že zoo pomáha aj zvieratám v iných krajinách,” povedala. Po odovzdaní ďalekohľadu sa vybrali na prehliadku záhrady, aby mohli obdivovať zvieratá.

Prispejte aj Vy a prineste nám svoj ďalekohľad! Kým ho odovzdáme koordinátori kampane, bude zatiaľ vystavený vo vitríne v predajni suvenírov, kam nazbierané ďalekohľady ukladáme.
Kampaň Silent Forest / Umlčaný les má za cieľ upozorniť na súčasný masívny úbytok a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii. Je to spôsobené stratou ich prirodzeného prostredia, ale predovšetkým nadmerným lovom. Niektoré druhy spevavcov sú pre svoje výnimočné sfarbenie či unikátny spev v masívnych počtoch odchytávane z lesov a predávame na trhoch. Často ide o ilegálny obchod s chránenými a kriticky ohrozenými druhmi.

 

 

Kampaň EAZA 2018-2020: Silent Forest – Umlčaný les

Kampaň EAZA 2018-2020:
Silent Forest – Umlčaný les

Silent Forest / Umlčaný les

Kampaň má za cieľ upozorniť na súčasný masívny úbytok a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii. Je to spôsobené stratou ich prirodzeného prostredia, ale predovšetkým nadmerným lovom. Niektoré druhy spevavcov sú pre svoje výnimočné sfarbenie či unikátny spev v masívnych počtoch odchytávane z lesov a predávame na trhoch. Často ide o ilegálny obchod s chránenými a kriticky ohrozenými druhmi.

 

Typický obchod so spevavcami v juhovýchodnej Ázii. 

 

Čo ohrozuje spevavce v juhovýchodnej Ázii?

Tradície – príčiny súčasnej krízy sú hlboko zakorenené v tradícii chovu spevavých vtákov ako domácich maznáčikov. Čím viac ich miestni obyvatelia doma chovajú, tým získavajú väčšiu prestíž vo svojom okolí.

Biznis – kultúra chovu vtákov a usporadúvanie speváckych súťaží sa postupom času premenili na šport a masívny priemysel, ktorý živí nielen lovcov a predajcov, ale aj dodávateľov klietok a iných doplnkov.

Spevácke súťaže – súťaží spevavcov stále pribúda. V priebehu jedného týždňa sa ich v Indonézii uskutoční viac než tisíc a majiteľom víťazných vtákov prinášajú veľké zisky. Hodnota výhry môže dosiahnuť až výšku priemerného indonézskeho ročného platu.

[image_options image_id=”7830″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]Spevácke súťaže spevavcov sú veľmi časté a v Indonézii populárne.

Ako pomáha Národná zoo Bojnice?

Národná zoologická záhrada Bojnice ako člen EAZA sa do tejto kampane tiež zapojila. Ako slovenskú alternatívu anglického Silent Forest sme zvolili Umlčaný les.

Naša zoo šíri myšlienku ochrany ohrozených druhov a upozorňuje na problematiku ilegálneho obchodu s týmito spevavcami. Pomocou rôznych podujatí, či aktivít v našej “Zooškole” sa snažíme širokú verejnosť oboznamovať s kampaňou a jej cieľmi, rovnako predstavujeme vlajkové druhy tejto kampane. Majnu Rothschildovu, ktorá taktiež patrí medzi ohrozené druhy, môžu návštevníci obdivovať aj v expozícii v našej zoo.

[image_options image_id=”7593″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

[image_options image_id=”7593″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]Majna Rothschildova[/image_options]

Zoologické záhrady spolupracujú s neziskovými organizáciami a prostredníctvom svojich terénnych pracovníkov aktívne pôsobia v mnohých ochranárskych projektoch  po celom svete. V rámci kampane Umlčaný les poskytujú odborné poznatky, zabezpečujú finančnú podporu a podieľajú sa na šírení osvety.

Množstvo zoologických záhrad má s chovom ázijských spevavcov dlhoročné  skúsenosti. Vďaka týmto odborným poznatkom sa v ľudskej opatere darí ohrozené vtáky rozmnožovať a zakladať tak chovné populácie pre zachovanie mnohých druhov.

Chov niektorých druhov spevavcov v zoologických záhradách je riadený koordinátormi Európskych záchranných programov (EEP). Výsledkom je napríklad posilnenie populácie majny Rothschildovej a jej prinavrátenie  späť do voľnej prírody, odkiaľ v 90. rokoch pre lov úplne vymizla.

[image_options image_id=”7834″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

 Zoologické záhrady pomáhajú aj priamo v Indonézii.

Čo môžete pre spevavce urobiť vy?

Pomôžte nám šíriť informácie o smutnom osude ázijských spevavých vtákov. Navštívte oficiálnu stránku kampane, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Prispejte na kampaň – pod kampaňou je zahrnutých 6 projektov. Môžete si vybrať projekt, na ktorý prispejete – vaša pomoc tak pôjde na konkrétne miesto. Podrobné informácie o projektoch nájdete TU.

[image_options image_id=”7842″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

Venujte svoj ďalekohľad – pomôžte nám nazbierať ďalekohľady! Doneste svoj starý (ale stále funkčný) ďalekohľad do našej zoo. Nazbierané ďalekohľady poskytneme cez koordinátorov kampane miestnym deťom v Ázii. Deti tak budú prostredníctvom výukových programov motivované k rozvoju záujmu o životné prostredie a jeho ochranu. Ďalekohľady venujeme ekologickým centrám po celej Indonézii.

Kúpou suvenírov – v našej zoopredajni vám čoskoro predstavíme kolekciu suvenírov venovaných špeciálne tejto kampani. Výťažok z ich nákupu pôjde na podporu projektov v Indonézii.

 

Podporiť kampaň sa aj spevák Thom Artway, ktorý vytvoril pieseň ku kampani.

Oficiálnu stránku kampane a viac informácií nájdete TU.

[image_options image_id=”8522″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”8523″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”8524″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

Kampaň EAZA 2010-2011: Ape: Ľudoopy

Obdobie: 24.09.2010 – 28.09.2011

Kampaň EAZA venovaná ľudoopom si dala za cieľ prispieť k zachovaniu týchto našich najbližších príbuzných pre ďalšie generácie. Všetkých 6 druhov veľkých ľudoopov a 16 druhov gibonov je dnes ohrozených. Ľudia ich zabíjajú, berú im životné prostredie vyrubovaním pralesa a prenášajú choroby. Bez našej pomoci tieto nádherné tvory zmiznú navždy.

Takmer všetky spadajú do kategórie Kriticky ohrozených alebo Ohrozených druhov. Napríklad gibon hainanský je na pokraji vyhynutia, dnes žije len 20 jedincov. Gorila nigérijská prežíva v počte asi 400 zvierat. Aby sme tieto ikonické zvieratá zachránili, musíme chrániť prostredie, kde žijú. V tomto prípade ide o tropické dažďové lesy. Ako ciele si kampaň vytýčila: zvýšiť ochranu habitatov a ich likvidáciu, zníženie obchodu a lovu ľudoopov pre zisk, zmeniť správanie konzumentov a znížiť tlak na ľudoopy a nakoniec vyzbierať 1milión eur na založenie fondu na podporu ochrany ľudoopov. Viac ako 300 EAZA inštitúcií by mohlo prispieť teoreticky sumou 3333 Eur a vtedy by sa tento ambiciózny cieľ podaril. Bohužiaľ, ľahostajnosť a nedostatok prostriedkov na takéto podporné aktivity u mnohých zoo spôsobili, že suma nebola vyzbieraná. Vyzbieralo sa 422 915 Eur. Naša zoo usporiadala sprievodné akcie v rámci slávnostného krstu mláďaťa gibona či oslavy druhých narodenín orangutana Kirana. Podieľala sa i na podpore ochrany goríl v Gabone a Kamerune a podporila kampaň proti využívaniu oleja z palmy olejovej v produktoch dennej spotreby. Zúčastnila sa na proteste, ktorého výsledkom bolo, že európsky parlament schválil povinnosť výrobcov uverejňovať informáciu, či výrobok obsahuje palmový olej. Potom si konzument môže vybrať. Kupovaním výrobkov s použitím palmového oleja sa nepriamo podporuje likvidácia pralesov v Ázii či Afrike a tým zabíjanie ľudoopov. Okrem toho sa spolu s inými slovenskými zoo zapojila do akcie Venuj mobil, zachráň ľudoopy! V rámci nej sme vyzbierali 441 mobilov (najviac zo slovenských zoo) a peniaze za ne boli doručené na konto kampane EAZA. Bohužiaľ, ak by nedošlo k technickým problémom organizujúcej spoločnosti Asekol, určite by sme vyzbierali ešte viac.

Z filmu Green (voľne šírený na adrese www.greenthefilm.com

Z filmu Green (voľne šírený na adrese www.greenthefilm.com

Ukážka z nášho príspevku na Facebooku ZOO Bojnice

Chceš naozaj pomôcť vymierajúcim ľudoopom?

Ak chceš vedieť ako pomôžeš, pozri si alebo stiahni film GREEN na tejto adrese: http://www.greenthefilm.com Film je voľne dostupný a bez komentára. Je to emotívne a srdcervúce video, ktoré nenechá nikoho, kto má rád ľudoopy, chladným. Je o našej zodpovednosti a vine za ničenie pralesov a zabíjanie zvierat vrátane ľudoopov. Film získal viac ako 20 medzinárodných cien na rôznych festivaloch. Je príbehom orangutanice Green, ktorá sa dostala do sveta, o ktorom sa jej predtým ani nesnívalo a ktorý jej spôsobil jej koniec.

Viete, že našou nevedomosťou zabíjame orangutany?

Ázijské krajiny ovládol ohromný rozmach v produkcii palmového oleja (pozri obrázok dole vpravo). Čo to má spoločné s orangutanmi? Ak má vzniknúť plantáž s palmou olejovou, najprv musíte vyrúbať a vyholiť celý prales. Stromy sa zotnú a zvyšok lesa sa vypáli. Potom sa vysadia sadenice a čaká sa na čas, kým palma začne rodiť. Z plodov sa vyrába palmový olej. Tento produkt sa potom úspešne vyváža do Európy a Ameriky, kde je po ňom obrovský dopyt. Prečo? Predovšetkým preto, lebo sa pridáva do obrovského množstva výrobkov, ktoré my, konzumenti spotrebúvame a ani o tom nevieme. Nájde sa v potravinách ako sú napr. tyčinky Mars a mnohé iné, v pracích práškoch, avivážach, mydlách a hojne sa používa v kozmetickom priemysle (rúže na pery, krémy, atď) a jeho využitie je aj vo výrobe pohonných hmôt. Najväčšou tragédiou palmového oleja je, že palma rodí produktívne len 15 rokov. Potom sa pôda vyčerpá a nedá sa viac použiť (pôdna vrstva pralesov je veľmi tenká). To ale znamená, že pestovateľ ide ďalej a vyrubuje ďalší kus pralesa. Po plantáži ostane len mesačná krajina.

Ako pomôžeš? Kupuj naše oleje a zachrániš orangutany!

V prvom rade sa už vďaka prebiehajúcej kampani podarilo dosiahnuť, že európsky parlament práve schvaľuje povinnosť každej členskej krajiny uvádzať na etikete príslušného výrobku informáciu či výrobok obsahuje palmový olej. Doteraz sa častokrát uvádzal len údaj “rastlinný olej”, za čím sa skrýval i palmový olej z Ázie. Toto je jediná cesta ako zastaviť katastrofu, pretože takéto výrobky môžu konzumenti, ako sme my, ignorovať. Ak sa zníži predaj, zníži sa následne i produkcia a deštrukcia pralesov a v konečnom dôsledku zabíjanie orangutanov. Kupujte domáce oleje! Už čoskoro budú výrobky informovať či obsahujú palmový olej, potom ich ignorujte! Ak nič neurobíme, orangutany vyhynú!

A nezabudni, keď pôjdeš do zoo, dones starý mobil. Alebo daj vedieť kamošom, ktorí sa k nám chystajú, nech prinesú staré mobily a naozaj pomôžete.

Kampaň EAZA 2008-2010: Carnivore: Európske šelmy

Obdobie: 15.09.2008 – 22.09.2010

Kampaň Carnivore venovaná ohrozeným európskym šelmám prebehla v rokoch 2008 až 2010. Jej cieľom bolo získať pozornosť Európanov k ohrozeným druhom šeliem. Spolužitie obyvateľov Európy a šeliem prebieha v dvoch problémových rovinách. Prvou je premnoženie niektorých druhov a následné ohrozovanie aktivít človeka, druhou zas prudký úbytok iných druhov. Témou kampane bolo vzájomné spolužitie a hľadanie alternatív ako spolunažívať so šelmami bez pretrvávajúcich mýtov a neoprávneného odsudzovania.

Bolo vybraných 12 najcharizmatickejších druhov šeliem: líška polárna, medveď hnedý, vydra riečna, rys ostrovid, mačka divá, norok európsky, šakal obyčajný, vlk, rys španielsky, tchorík škvrnitý, medveď biely a rosomák severský. Vyzbierané peniaze kampane šli na viacero záchranných projektov, vrátane jedného na ochranu medveďa na Slovensku. Celkovo sa nazhromaždilo 240 600 Eur. Súčasťou kampane bola petícia za zastavenie používania jedovatých otráv na šelmy. Naša zoo prispela do kampane okrem podujatí pre deti a mládež vydaním špeciálneho leporela o šelmách a tematického letáku. V dobe kampane došlo aj k otvoreniu expozície Karpatský chodník, ktorého súčasťou bola aj úprava výbehov pre vlky.

Tematické plyšové hračky firmy Ravensden. Jednu z cien za nápad v práci s deťmi získala ZOO Záhreb.

carnivore

Kampaň EAZA 2007-2008: Amphibian Ark: Obojživelníky

Obdobie: 15.01.2007 – 15.01.2008

Kampaň pod názvom “Žaby bijú na poplach” vyhlásili členské zoo UCSZ v roku 2008 pod hlavičkou Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA). Jednou z aktivít zoo je organizovanie besied o obojživelníkoch v zooškole. Kampaň začala stretnutím na Gregora, tj. v duchu pranostiky “Na svätého Gregora, žaby huby otvoria”. Na besedách sa postupne vystriedalo takmer dvesto žiakov zo základných škôl v Bojniciach, Prievidzi i Handlovej. Na svete žije asi 6000 druhov obojživelníkov a až polovica z nich je ohrozená vyhynutím. Dôvodom je vysušovanie a likvidácia mokradí, ktoré sú ich prirodzeným prostredím, choroby a znečisťovanie vôd pesticídmi. Viac než 120 druhov už úplne vymizlo. Na Slovensku žije 18 druhov žiab a mlokov a všetky sú chránené. Najznámejšie sú ropucha zelená, skokan rapotavý, rosnička zelená či salamandra škvrnitá. ZOO Bojnice otvorila v tejto sezóne v budove vivária novú expozíciu žiab. Kolekcia sa rozšírila o 15 druhov a foriem rozmanitých žiab.

V žiadnej živočíšnej triede nenastal taký radikálny pokles stavov. Z takmer 6000 známych druhov obojživelníkov sa 55 považuje za vyhynutých, mnohé ďalšie vedci nevideli celé desaťročia. Druh Bufo periglenes bol priamo sledovaným v procese vymierania. Od roku 1980 vyhynulo asi 129 druhov. V prvom rade sa na tom podieľa znečisťovanie a strata ich životného prostredia, slabá ochrana, zmeny klímy a zákerná chytridiomykóza. Kriticky ohrozených je 427 druhov, ohrozených 761 druhov, zraniteľných 668 druhov a blízko k ohrozenosti má 359 taxónov obojživelníkov. Len na ilustráciu, Srí Lanka už prišla o 89% lesov a 56% pôvodných druhov obojživelníkov. Kampaň EAZA venová obojživelníkov si dala naozaj ambiciózny cieľ zozbierania až 750 000 Eur na ochranárske projekty pomoci tejto skupine živočíchov. Rovnako si zadala úlohu aby každá členská zoo prispela a chovala najmenej 1 druh obojživelníka. Naša zoo v tomto roku z príležitosti kampane otvorila novú expozíciu žiab so 16 druhmi a formami žiab. Tiež bol vydaný tématický plagát Rozmanitosť žiab v bojnickej zoo v rámci edície Poznávame biodiverzitu.