EAZA kampaň 2020-2021 pod názvom WHICH FISH

Oceány pokrývajú približne 70 percent objemu našej planéty a poskytujú zdroje miliónom ľudí. Ľudská činnosť ako je nadmerný rybolov, zlé praktiky rybolovu a znečistené moria, sú hlavnými hrozbami pre oceány.  Aby sme mohli aj naďalej využívať ekosystémové služby a základné potravinové zdroje  musíme preto neodkladne zachovať a správne spravovať populácie rýb, aby sa zabránilo neúmyselným masívnym stratám.

Nová kampaň EAZA sa zaoberá tým, ako komerčne založená ľudská činnosť ovplyvňuje ochranu morských druhov.

Zameriava sa na to, ako fungujú zoologické záhrady a akváriá, a povzbudí účastníkov k skutočným zmenám v ich pracovných postupoch uplatnením už zdieľanej vízie na zjednotené ciele v oblasti riadenia a ochrany morskej biodiverzity.

Kampaň je rozvíjaná v troch hlavných bodoch.

1) Udržateľná ľudská spotreba

2) Udržateľné krmivo pre zvieratá

3) Plánovaním odberu udržateľných vodných druhov

76% svetového rybolovu je vyťažených alebo nadmerne vylovených. Ročne je vyhodených 9,1 milióna ton nežiadúceho vedľajšieho úlovku.

Ak bude  nadmerný rybolov pokračovať do roku 2050 môže rybolov potravín úplne klesnúť.

Je čas začať sa pýtať … Ktoré ryby?

Problematiku kampane  Which fish sme zakomponovali aj do našich výučbových programov v zooškole. Zooškola online  bola venovaná témam podmorských živočíchov  a  v zooškole na diaľku sme vám predstavili jednotlivé oceány v téme: Život v moriach a oceánoch. Priniesli sme vám informácie o faune, flóre, ale aj ekologických hrozbách s ktorými oceány a moria denne zápasia. Jedna online prednáška bola venovaná  predstaveniu Eaza kampane na roky 2020/2021 s názvom Život v moriach a oceánoch: kampaň Witch fish.

 

Spolu s deťmi zo zookrúžkov a táborov sme sa zahrali na detektívov vo viváriu, kde  sme sa venovali problematike ohrozených druhov morských živočíchov a nadmernému rybolovu.

Problematiku migrácie rýb sme poňali aj umelecky a spolu s našim zoo tímom  sme zložili a s deťmi naspievali pieseň, ktorá sa v súťaži Eurofishion song kontest umiestnila na prvom mieste.

V časopise Zebra 1/2020 sme predstavili našim čitateľom EAZA kampaň  na rok 2020/2021 pod názvom Which fish. Kde sa dozvedeli prečo práve táto téma a ako súvisí s problematikou rýb a morských živočíchov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň EAZA 2015-2017: Let It Grow – Dajme šancu prírode

Let It Grow / Dajme šancu prírode
Kampaň Let It Grow je dvojročná kampaň troch európskych spoločností: Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA), Medzinárodného botanického ochranárskeho inštitútu a Siete európskych vedeckých centier.

Zoologická záhrada Bojnice ako člen EAZA sa do tejto kampane tiež zapojila. Rozhodli sme sa nepoužiť doslovný názov anglického Let It Grow (Nechaj to rásť), ale zvolili sme slogan Dajme šancu prírode.

Cieľom tejto kampane je upozorniť na ekosystémy pôvodných populácií živočíchov a rastlín okolo nás, teda aj tých v areáli našej zoo. Kampaň chce dať do povedomia aj potrebu chrániť pôvodné druhy pred invazívnymi. Preto aj názov Dajme šancu prírode.

Ako pomáha Národná zoo Bojnice?

Naša zoo vybudovala v hornej časti areálu Hmyzí hotel – teda jednoduchú konštrukciu z dreva, vyplnená rôznymi prírodnými materiálmi, kde si nájdu úkryt rôzne druhy užitočného hmyzu.
V zoo pribudli aj krmítka, do ktorých sme počas chladných mesiacov sypali slnečnicu a vtáctvo tak malo dostatok potravy počas obdobia, kedy je ho v prírode menej. Rovnako sme nainštalovali aj vtáčie búdky.

Akcie spojené s kampaňou Dajme šancu prírode

Svetový deň vtáctva

Od 30. marca do 1. apríla 2016 boli v bojnickej zoo prednášky k Svetovému dňu vtáctva. Na týchto prednáškach sme si hovorili aj o druhoch, ktoré voľne žijú v našej zoo. O tom, ako to na podujatí vyzeralo sa dočítate tu >>

Deň Zeme

24. apríla si v našej zoo pripomenieme Deň Zeme. Viac informácií o pripravovanom podujatí nájdete tu >>

Vytvorili sme webové stránky pre EAZA Antelope and Giraffe TAG

Koncom septembra 2014 sme na európskej konferencii EAZA v Budapešti predstavili webové stránky odbornej skupiny špecialistov zameranej na antilopy a žirafy (Antelope and Giraffe TAG). Ide o jednu z prvých samostatných webových stránok TAGu v rámci celej EAZA. S nápadom vytvorenia samostatnej webovej stránky sme oficiálne predstúpili na vlaňajšej konferencii EAZA v škótskom Edinburghu. Bojnická zoologická záhrada vyvinula a pripravila portál o antilopách a žirafách nielen pre úzkych špecialistov, ale i pre širšiu laickú a odbornú verejnosť. Cieľom webu je tieto zvieratá propagovať, zvyšovať ich profil a šíriť o nich poznatky. Zoznamovať záujemcov s ich diverzitou, ohrozením a tiež predstaviť úsilie zoo o ich chov v opatere človeka.

Antelope and Giraffe TAG je jedným z najväčších TAGov pri EAZA, reprezentuje okolo 50 druhov a foriem chovaných v európskych zoo. V súčasnosti vedie 12 EEP a 9 ESB programov, viacero druhov je monitorovaných. Cieľom TAGu je spájať skupinu odborníkov snažiacich sa rozvíjať činnosť a kooperovať v ex situ a in situ záchranných programoch. Z praktických dôvodov je tento TAG rozdelený na viacero podskupín. Hlavným poslaním je zaručiť zdravé, životaschopné a trvalo udržateľné populácie antilop a žiráf v kolekciách európskych zoo.

EAZA včera a dnes

Naša zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) od roku 1994. Spolu s nami je členom aj ZOO Bratislava. EAZA združuje všetky vyspelé zoologické záhrady v Európe, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na chov, záchranu a vystavovanie zvierat. Tiež dôležité a sledované sú ukazovatele o práci s verejnosťou, vzdelávacích programoch a iných osvetových činnostiach. Každý rok na jeseň býva pravidlom usporiadanie celoeurópskej konferencie EAZA, vždy v inej krajine, meste a s iným hlavným programom a kampaňou. Na každej takejto výročnej konferencii prebehne veľké množstvo plenárnych zasadnutí, odborných komisií, TAGov a stretnutí. EAZA pravidelne publikuje rôzne periodiká, udržiava webovskú stránku a sústavne komunikuje s členskými záhradami.

Od roku 2002 vychádzali v každom vydaní Výročnej správy UCSZ reportáže, ktoré som inicioval a písal o jednotlivých výročných konferenciách EAZA. Vtedy ma k tomu vytrvalo podnecoval a inšpiroval vtedajší prezident Ing. V. T. Jiroušek. Tieto poznámky mapujú dianie na tomto mediznárodnom stretnutí ľudí zo zoologických záhrad Európy a občas aj z iných kútov sveta. Pochopiteľne sú ovplyvnené mojim subjektívnym vnímaním a aj tým, na ktorých dielčich zasadnutiach som sa zúčastnil. V roku 2006 som sa zatiaľ jediný krát konferencie nezúčastnil. Zmena nastala v roku 2008, keď túto iniciatívu, v podstate bez oznámenia, prevzali iní kolegovia. V roku 2009 už ale nenapísali nič, čo je škoda, pretože prerušili kontinuitu reportáží. Úplný prelom nastal aj tak v roku 2010, kedy pôvodná verzia Výročnej správy únie s dostatkom priestoru na odborné príspevky vlastne zanikla. V novej už na takéto reportáže neostalo miesto. A tak pre archivovanie našej účasti a toho, čo sa dialo, slúži tento miniarchív poznámok z konferencií. Sú tam postrehy a fakty z plenárnych zasadnutí, kampaňových stretnutí, odborných skupín a združení.

eaza-barcelona-2002

eaza-bristol-2005

eaza-kolmarden-2004

eaza-lipsko-2003

eaza-praha-2001

eaza-varsava-2007