Jún, mesiac školských výletov

Jún, mesiac školských výletov

Máme tu jún a s ním aj školské výlety smerujúce do Národnej zoologickej záhrady. Počas uplynulých dní navštívilo našu zooškolu osem kolektívov z rôznych kútov Slovenska.

Nechýbali medzi nimi ani detí z materských škôl. Sme radi, že si zooškolu obľúbili malí, ale aj veľkí študenti. Výučba v zooškole je pestrá. Podľa požiadavky vieme program pripraviť v Centre environmentálnej výchovy, v prednáškovej sále, formou interaktívnych prednášok, alebo priamo v areály zoo.

Pre tých, ktorým sa už program s lektorom neušiel, vieme pripraviť samoobslužný, v podobe pracovných listov.

Pripomíname si Deň ohrozených druhov zvierat

Pripomíname si Deň ohrozených druhov zvierat

 

 

Deň ohrozených druhov zvierat by mal byť dôležitou udalosťou v kalendári každého z nás. Prečo tento vznikol, z akého dôvodu si ho pripomíname a čo je jeho poslaním, Vám v skratke prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Budúcnosť fauny a flóry nám nie je ľahostajná

Národná zoologická záhrada Bojnice sa dlhodobo venuje práve záchrane ohrozených, zranených, či hendikepovaných živočíchov. Z nich sú vo voľnej prírode najviac ohrozené stavovce. Jedným zo spôsobov ich ochrany, zahrnutom v národnej stratégii ochrany biodiverzity Slovenskej republiky, je realizácia programov záchrany. Chovom v umelých podmienkach, ktoré sú vytvárané v čo najvernejších kópiách reálnej biodiverzity pre ten ktorý druh živočícha, sa snažíme zachraňovať ohrozené druhy živočíchov. Od nepamäti pripravujeme zvieratá na posilňovanie klesajúcich populácii v jednotlivých miestnych lokalitách slovenskej fauny.

Sme súčasťou boja proti ilegálnym obchodom

Sme súčasťou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý nesie pomenovanie CITES (Convetion on International Trade in Engangered Species of Wild Fauna and Flora). Dohovor bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone a na Slovensku je uplatňovaný od roku 1992. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením, ktoré môže byť spôsobené ilegálnym lovom zvierat za obchodnými účelmi.

Edukácia v tejto oblasti je nesmierne dôležitá

V tejto oblasti sa snažíme edukačnou formou vplývať na širokú verejnosť a vštepiť jej čo najviac informácii, pretože aj samotný nič netušiaci človek, aj keď neúmyselne, častokrát ilegálnu činnosť podporuje. Či už zakúpením výrobkov z usmrtených zvierat, alebo iných produktov, ktoré nazývame „zakázané suveníry.“ Z tohto dôvodu apelujeme na ľudí, aby boli najmä pri návštevách rôznych svetových destinácii uvedomelí a aby nepodporovali obchod s týmito výrobkami. Okrem toho je ale mnoho ďalších negatívnych vplyvov, ktoré nelichotivo vplývajú na záchranu ohrozených druhov zvierat. A to je možné eliminovať jedine tým, že nám táto problematika nebude ľahostajná a že sa ňou začne zaoberať stále viac ľudí.

Boli sme súčasťou podujatia Ekorok 2022

Boli sme súčasťou podujatia Ekorok 2022

V rámci projektu Ekorok 2022, nad ktorým drží záštitu Centrum voľného času Prievidza, sme sa v posledný aprílový piatok vybrali na Námestie slobody v Prievidzi. Projekt pod názvom “Oslava Zeme” je zameraný na edukáciu v oblasti životného prostredia a biodiverzity.
Okrem aktivít a prezentácii materských či základných škôl z regiónu, mohli návštevníci tohto krásneho podujatia, navštíviť edukačný stánok Národnej zoo Bojnice. V ňom sa dozvedeli všetko podstatné o poslaniach bojnickej zoo a nazreli do záchrannej a rehabilitačnej stanice. Predstavili sme im záchranné aktivity a projekty, týkajúce sa ochrany životného prostredia.
Nezabudli sme ani na správne triedenie a recyklovanie odpadu. Pripomenuli sme si tiež Svetový deň Zeme, ktorý sme oslávili 22.apríla.
Ako dobre poznáš našu zoo?

Ako dobre poznáš našu zoo?

V marci sme sa vybrali so zookrúžkarmi opäť do záhrady. Počasie bolo krásne, bolo by to hriechom ho nevyužiť. Keďže do krúžkov chodia  skalní  zookrúžkari, pripravili sme si pre nich zaujímavé úlohy,   v ktorých využili svoje vedomosti a schopnosť orientovať sa v zoo. Ich úlohou bolo odpovedať na otázky o obyvateľoch v zoo. A keďže vo dvojici sa to lepšie ťahá, deti sa rozhodli riešiť úlohy spoločne. Otázky boli venované zoologickej terminológií, ochrane a pobytovým znakom zvierat.

 

      

Pozreli sme sa na ďalšie misie neziskovej organizácie Save-Elephants

Pozreli sme sa na ďalšie misie neziskovej organizácie Save-Elephants

O spolupráci s neziskovou organizáciou Save-Elephants sme Vás už niekoľko krát informovali a pravidelne Vám prinášame to najpodstatnejšie z jej činnosti. Aj v nasledujúcich riadkoch si budete môcť prečítať o aktivitách organizácie z uplynulého štvrťroka. Okrem ochrany slonov afrických, Save-Elephants rozšírila svoju pôsobnosť o ďalšie dobročinné projekty, súvisiace s ochranou prírody a voľne žijúcich zvierat v nej. Na čele organizácie je už dobre známy Arthur Sniegon. A práve vďaka nemu sa poslanie pomáhať, čím ďalej, tým viac pretavuje do reality.

V regióne Niari, v južnej časti krajiny Kongo skúmali opustenú rezerváciu Tsoulou

Išlo o ďalší významný projekt z dielne organizácie Save-Elephants. Vo vyššie spomínanej rezervácii a priľahlom dažďovom lese na povodí rieky Leboulou, vyrazil tím Arthura Sniegona, aby opakovane preskúmal oblasti, v ktorých dochádza k ilegálnym ľudským aktivitám a s nimi súvisiacemu ohrozeniu niektorých druhov zvierat. Priamym pozorovaním, ale i zábermi z fotopascii tu bol dokázaný výskyt niekoľkých druhov primátov, antilop a byvolov trpasličích. Bolo zistené, že pytliacky tlak na tieto oblasti síce prítomný je, no je zatiaľ tlmený veľkou ponukou rýb a sladkovodných kreviet vo vodných tokoch. Veľmi zaujímavým zistením, ktoré vyplýva najmä z výpovedí domorodých obyvateľov, je výskyt slonov pralesných, šimpanzov, goríl, či luskouna. Ďalšie informácie bude organizácia Save-Elephants získavať v tomto území na plánovaných misiách a bádaniach.

Podporná misia do dažďového lesa v okolí jazera Manangoya

Išlo o misiu, sústredenú na pobreží jazera Manangoya, na severozápade Konga. Ešte v septembri kalendárneho roka 2020, v tejto oblasti nainštaloval Arthur Sniegon štyri fotopasce. Misiu absolvoval člen Arthurovho tímu, Filip Schätz, ktorému sa ale nepodarilo najskôr všetky fotopasce dohľadať. Neskôr, za pomoci partnerov z WWF Kongo, ako aj s pomocou miestnych obyvateľov sa mu napokon predsa len podarilo aspoň jednu z chýbajúcich dvoch fotopásc nájsť. Tá druhá sa žiaľ stratila v rašeline temných vôd jazera, v ktorom podľa domácich miestnych bájí žije dinosaurus. Aj táto misia ale priniesla zistenia o živote šimpanzov, luskounov a iných zaujímavých druhov živočíchov v tejto oblasti.

Ilegálny predaj chránených papagájov

V hlavnom meste Konga, ktoré nesie názov Brazzaville, narazila pátracia skupina na ilegálnych predajcov chránených papagájov šedých – žakov. Atrhur Sniegon všetky potrebné fakty, ktoré počas pátrania získal zdokumentoval a následne odovzdal partnerom zo skupiny PALF (Eagle Network), ktorí spoločne s agentami Ministerstva životného prostredia Konžskej republiky, priekupníka papagájov zatkli a zvieratá mu samozrejme zhabali.

Save-Elephants si posvietila na ilegálny obchod aj v iných odvetviach

Monitoring ilegálneho obchodu pokračoval na pohorí Mayombe v južnom Kongu. Týkal sa sledovania zakázaného obchodovania s mäsom, pochádzajúceho z voľne žijúcich druhov zvierat. Veľkou zaujímavosťou je, že Arthur udržiava s priekupníkmi a pytliakmi priateľské vzťahy a vďaka tomu získava o nelegálnom obchode množstvo dôležitých informácii. Save-Elephants v tejto súvislosti na diaľku podporuje i fungovanie hliadok detekčných psov v národnom parku Odzala-Kokoua a v rezervácii Tchimpounga. Organizácia nadviazala i na spoluprácu s konžskou neziskovou organizáciou Nature and Conservation Organisation so sídlom v Ouesso, na severe krajiny. Cieľom spolupráce bude prieskum periférii chránených území pomocou fotopascii, na hľadanie eventuálnych alternatív pre obživu miestnych obyvateľov.

Podporné aktivity pokračujú aj v štáte Čad

Len nedávno sme Vám priniesli informáciu, že organizácia Save-Elephants sa zapojila do projektu na zníženie konfliktov medzi hrochmi a roľníkmi. Tento projekt bol zahájený v prvej polovici kalendárneho roka 2021, v troch dedinách na brehoch rieky Logone. Ohradenie 61 hektárov úrodnej poľnohospodárskej pôdy prináša prvé plody. Najmä v dedine Doyen, na ľavom brehu vyššie spomínanej rieky, je úroda v chránenej časti polí o polovicu vyššia v porovnaní s vlaňajškom. Miestni roľníci zozbierali veľké množstvo kukurice, ryže a manioku. Save-Elephants pomohla v tejto oblasti i so zavedením vodnej pumpy, ktorá bude domácim pomáhať s produkciou zeleniny, aj počas dlhodobého obdobia sucha.

Z vyššie zverejnených riadkov si môžete porovnať, ako sa pôsobnosť neziskovej organizácie Save-Elephants rozširuje a do akej miery pôsobí na záchranu živočíchov, či ochrany biodiverzity v ďalekej Afrike. Týmto článkom nekončíme a aj naďalej Vám budeme prinášať čerstvé informácie z aktivít Save-Elephants. Veríme, že Vás táto problematika zaujala a že ste sa opäť dozvedeli niečo nové.

 

Arthur a Filip na člne

Nie je zebra ako zebra – Kvíz

Nie je zebra ako zebra – Kvíz

0%
66

1 / 10

Koľko druhov zebier na Zemi poznáme?

2 / 10

Koľko druhov zebier na Zemi je vyhynutých?

3 / 10

Do akej čeľade sa zebry radia?

4 / 10

Aké druhy  chováme v Národnej zoo Bojnice?

5 / 10

Aké poddruhy chováme v Národnej zoo Bojnice?

6 / 10

Kedy začala prvá etapa chovu zebier v Národnej zoo Bojnice?

7 / 10

Kedy začala druhá etapa chovu zebier v Národnej zoo Bojnice?

8 / 10

Kedy začala tretia etapa chovu zebier v Národnej zoo Bojnice?

9 / 10

Koľko zebier Hartmannových v súčasnosti v bojnickej zoo chováme?

10 / 10

Koľko zebier bezhrivých v bojnickej zoo chováme?

Your score is

The average score is 52%

0%