Novinky
Úvod » Ideme do zoo » Novinky

Smutná správa zo Zoo Bojnice

Dnes, 29. júna 2016, v doobedňajších hodinách sme po odporučení veterinárom museli pristúpiť k eutanázii samice ...

Smutná správa zo Zoo Bojnice

Dnes, 29. júna 2016, v doobedňajších hodinách sme po odporučení veterinárom museli pristúpiť k eutanázii samice ...

Svetový deň vtákov

Ako to dopadlo? Od 31. marca do 1. apríla 2016 sme sa v Zoo Bojnice venovali vtákom. Účastníci podujatia ...

Noc v zoo bola plná zážitkov

Tento školský rok sme Zookrúžok ukončili netradične. Členom krúžku, ktorý funguje v spolupráci s CVČ Junior Bojnice

Noc v zoo bola plná zážitkov

Tento školský rok sme Zookrúžok ukončili netradične. Členom krúžku, ktorý funguje v spolupráci s CVČ Junior Bojnice