Novinky
Úvod » Ideme do zoo » Novinky
Poznaj vtáka po perí

Poznaj vtáka po perí

    Apríl je mesiac, kedy na naše územie priletí najviac sťahovavých vtákov. Milióny operencov ...
Pod morskou hladinou

Pod morskou hladinou

Posledné dva marcové zookrúžky sme sa venovali téme o morských živočíchoch. Deti kreslili ich predstavu morského ...
Operení kamaráti

Operení kamaráti

V mesiaci marec prejavili o zooškolu záujem deti a pedagógovia  z materských škôl  z okolia. Dnes sme privítali ...
Opäť sme pomáhali

Opäť sme pomáhali

Labuť veľká v minulosti hniezdila najmä na západnom Slovensku. Postupne sa rozšírila smerom na východ. Ide o ...
Marcová zooškola

Marcová zooškola

V marcovej zooškole sme privítali detí z MŠ Benického z Prievidze. Počasie nám prialo a preto sme výučbu ...