Novinky
Úvod » Ideme do zoo » Novinky

EAZA včera a dnes

Naša zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) od roku 1994. Spolu s nami je členom ...

Zoznámte sa s dohovorom CITES

Voľne žijúce živočíchy a rastliny sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému. Musia byť preto chránené pre ďalšie ...
Sieť záchranných staníc

Sieť záchranných staníc

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie Operačný program: Životné prostredie Prioritná os: 5. Ochrana a ...
Nakladanie s odpadom v zoo

Nakladanie s odpadom v zoo

Zaradenie projektu: Environmentálny fond Oblasť: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných ...