Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 2022

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Názov projektu: Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Číslo: E4534

Dotácia: 101 120,00 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Vybavenie častí chovných a rehabilitačných priestorov.

Opis projektu: NZOO Bojnice plní úlohy na úseku chovateľskej, ochranárskej, výskumne, poradenskej a edukačnej činnosti v oblasti ochrany prírody, zoológie  a príbuzných prírodných vied. Rovnako je zodpovedná za  rehabilitáciou a chov chránených živočíchov. Vzhľadom na to, že organizácia má veľký potenciál v budovaní chovných priestorov v rámci projektu bolo zabezpečených množstvo chovateľských pomôcok určených na viacero druhov chovných úsekov. Prostredníctvom projektu sú už vybavené časti chovných a rehabilitačných priestorov, aby sa zabezpečila kvalitná starostlivosť o zverené živočíchy.

Autor: RNDr. Mocňáková

Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 2022

Činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Názov projektu: Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Číslo: E4533

Dotácia: 102 000 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o živočíchy svetovej fauny vybavením chovných priestorov.

Opis projektu: V rámci projektu boli obstarávane chovateľské pomôcky do chovných priestorov  prioritne tak aby bola zabezpečené kvalitná starostlivosť o živočíchy svetovej fauny.

 

 

Autor: RNDr. Mocňáková

Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Názov projektu: Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Číslo: E4495

Dotácia: 51 000 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Dovybavenie priestorov v budove SO01 a CEV, ktoré bude slúžiť na rôzne edukačné a informačné podujatia.

Opis projektu: Realizáciou uvedeného projektu sa dovybavili priestory v budove SO01 a CEV (centrum environmentálneho vzdelávania), vybavenie bude slúžiť na prednášky a na rôzne edukačné a informačné formy podujatí pre študentov základných a stredných škôl. Bude možné rozšíriť počet prednášok alebo workshopov nakoľko sa zvýšila kapacita a môžu prebiehať súčasne na viacerých miestach. Rovnako slúžia na pracovné stretnutia (laickej aj odbornej verejnosti).

 

 

 

 

 

 

Voliéra pre dravé vtáky

Voliéra pre dravé vtáky

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2018
Dotácia: 150 000,00 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov (voliéra) a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením.

 

 

Foto: Ing. Viera Madajová

Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie

Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2017
Celkové výdavky projektu: 166 812,03 Eur
Dotácia: 150 000,00 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov (prístrešky) a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením (napr. transportné bedne a rôzne chovateľské pomôcky)

Kruhová voliéra karpatskej avifauny v ZOO Bojnice

Kruhová voliéra karpatskej avifauny v ZOO Bojnice

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2016
Celkové výdavky projektu: 95 222,50 Eur
Dotácia: 85 553,03Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením