Druhý turnus Zooakadémie úspešne za nami

Druhý turnus Zooakadémie úspešne za nami

Aj v auguste sme v Národnej zoologickej záhrade opäť privítali deti v obľúbenej Zooakadémií.
Máme za sebou druhý turnus, plný zábavy, v spoločnosti exotických zvierat, s množstvom nových zážitkov a kamarátov. Tretí ročník dennej  Zooakadémie sa odohrával priamo v areáli bojnickej zoo. Spolu s deťmi sme  päť dní spoznávali zoologickú záhradu.

Na deti čakal  bohatý program, spojený s poznávaním útrob zoo a jej úsekov. Nazreli sme  do zákulisia zoo, stretli sme sa s ošetrovateľmi na jednotlivých úsekoch. Vyskúšali sme si časť činností, ktoré sú pre ošetrovateľov dennou rutinou. Popri všetkých tých návštevách, sme stihli aj oddych a vedomostné hry. Najväčší úspech mali u detí kontaktné zvieratá.
A ako nám bolo? Pozrite si galériu fotiek.

 

Slovenská Zoo Lympiáda 2019 – VYHODNOTENIE

VYHODNOTENIE A KOMPLETNÝ ZOZNAM VÝHERCOV NÁJDETE NA:

WWW.ZOO-LYMPIADA.SK

 

 

 

HĽADÁME MLADÉHO ZOOLÓGA 2019!

III. ročník populárnej celoslovenskej vedomostnej súťaže pre rôzne vekové kategórie Zoo Lympiáda 2019 sa práve začína!

Pripravených je pre vás pár noviniek:
[list icon=”check” icon_color=”green”]

 • online registračný formulár na jednoduché prihlásenie do súťaže
 • veľa krásnych a hodnotných cien!

[/list]
Termín uzávierky prihlášok je do 31.3.2019

Tešíme sa na vás!

Zdobenie vianočných stromčekov 2018 – VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

VYHODNOTENIE

Súťaž pre detské kolektívy s názvom „Zdobenie vianočných stromčekov“  prebiehala od 3. do 5. decembra 2018. Prihlásiť sa mohli všetky školy, záujmové krúžky, či iné skupiny ktoré sa podieľali na výzdobe. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa do súťaže zapojili a v areáli zoo navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Hodnotiaca komisia zložená zo zamestnancov zoo rozhodla, že víťazom je kolektív žiakov zo

 Základnej školy s materskou školou, Ľ. Štúra 71/1, Dolné Vestenice – krúžok “Strom života”.

Výhercovi srdečne gratulujeme!

 

Všetci naši návštevníci ich budú môcť obdivovať stromčeky až do 6. januára 2019 v našej Vianočnej záhrade – viac info TU.

 

Súťažné podmienky boli nasledovné:

 • zdobiť stromček môže maximálne 20 členná skupina detí – vstup do zoo má celá skupina v tento deň zdarma,
 • prinesené ozdoby na stromček musia byť výrobkami detí,
 • pri zhotovovaní ozdôb musí byť použitý prírodný materiál. Vhodné sú výrobky zo sušeného ovocia a zeleniny, z lesných plodov ako sú napr. šišky, žalude. Povolený je aj kartón, výrobky z korkových zátok a pod. Fantázii sa medze nekladú, podmienkou je čo najviac obmedziť umelé materiály.

Súťaž bude vyhodnotená 12. decembra 2018. Víťazný kolektív získa okrem bezplatného vstupu do Národnej zoologickej záhrady Bojnice v deň výzdoby stromčeka a malého predvianočného darčeka aj bezplatnú tématickú prednášku v Centre environmentálnej výchovy.

Počet stromčekov je limitovaný, preto svoj záujem nahlasujte e-mailom na: sutaz@zoobojnice.sk, alebo telefonicky na +421 901 713 821.

Bližšie informácie o podujatí Vám v prípade potreby poskytne Mgr. Lucia Ivenzová (0901 713 821).

Deň pre spevavce

 

Ako bolo?

V priestoroch prednáškovej sály Centra environmentálnej výchovy sa v sobotu, 12. mája 2018 stretlo celkom 9 spevákov zo 4 kategórií. Povzbudiť ich prišli rodinný príslušníci a priatelia a atmosféra bola veľmi príjemná a priateľská. Na úvod podujatia sme účastníkom súťaže vysvetlili, prečo sme túto súťaž pripravili a v krátkosti im predstavili kampaň EAZA “Umlčaný les” a problematiku spevavcov v juhovýchodnej Ázii.
Po predstavení kampane sme sa pustili priamo do súťaže a začali sme s kategóriou najmenších spevákov, pričom vo všetkých piesňach sa museli spomínať vtáky, čo všetci súťažiaci dodržali. Porota zložená z pedagogičiek Základnej umeleckej školy Bojnice Zdenky Rázgovej a Barbory Kršiakovej, speváčky a herečky Dominiky Richterovej a za Národnú zoo Bojnice Simony Kubičkovej posúdila všetky spevácke výkony a nakoniec rozhodla o nasledovnom poradí:

Kategória od 4 do 7 rokov:
1. miesto – Adam Rázga
2. miesto  – Lívia Kulichová

Kategória od 8 do 11 rokov:
1. miesto – Seline Vrecková
2. miesto – Kristína Ann Lutz
3. miesto – Ema Kraliková a Emma Iliášová

Kategória od 12 do 15 rokov:
1. miesto – Emma Švorcová
2. miesto – Aneta Čaprnková

Kategória od 16 do 18 rokov:
1. miesto – Martina Balážová 

Špeciálnu cenu poroty – vstup pre 4 osoby do zázemia Národnej zoo Bojnice získala za svoj výkon Seline Vrecková.

Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a za ich spevácke výkony a gratulujeme víťazom. Sme radi, že sme aj touto súťažou mohli podporiť myšlienku ochrany ohrozených spevavcov.

 

 

Propozície k súťaži

DEŇ PRE SPEVAVCE

 

Národná zoologická záhrada Bojnice v spolupráci so Základnou umeleckou školou Bojnice pripravila spevácku súťaž „Deň pre spevavce“. Súťaž je určená pre deti od 4 do 18 rokov.

Tá je organizovaná pri príležitosti kampane EAZA – „Umlčaný les“, ktorá má poukázať na problematiku masívneho úbytku a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii. Je to spôsobené stratou ich prirodzeného prostredia, ale predovšetkým nadmerným lovom.
Problematika úbytku vtáctva sa týka aj územia Slovenska. To je spôsobené stratou prirodzeného biotopu, pytliactvom, trofejným lovom, vykrádaním hniezd alebo nastražením otrávených návnad. Túto činnosť (všetky činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky) označujeme ako vtáčiu kriminalitu.

Termín a miesto súťaže: 12.5.2018 o 9.00 h v Národnej zoo Bojnice

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Uzávierka: 4.5.2018

 

Kategórie:

Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku od 4 do 18 rokov, do prislúchajúcej kategórie:

 1. Speváci od 4 do 7 rokov
 2. Speváci od 8 do 11 rokov
 3. Speváci od 12 do 15 rokov
 4. Speváci od 16 do 18 rokov
 5. Špeciálna kategória: vlastná tvorba

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania súťaže.

 

Prihláška:

Súťažiaci vyplní a pošle prihlášku mailom na simona.kubickova@zoobojnice.sk. Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá súťažiaci (zákonný zástupca). Prihlášky posielajte spoločne s hudobnými podkladmi (viď bod nižšie). Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

Organizátor si vyhradzuje právo limitovať počet súťažiacich pri veľkom záujme súťažiacich z jednej školy, po konzultácii s pedagógom vysielajúcej školy.

 

Súťažné skladby:

Súťažiaci si pripravia pieseň s vtáčou tematikou (skladba, kde sa spomínajú vtáky). Pieseň nemusí byť slovenská, môže byť aj cudzojazyčná. Maximálna dĺžka piesne je 4 minúty (pozor zmena!). Hudobný podklad treba zaslať mailom vo formáte mp3, podklad treba nazvať menom súťažiaceho a názvom piesne. Za kvalitu hudobného podkladu zodpovedá súťažiaci (zákonný zástupca). Piesne posielajte na simona.kubickova@zoobojnice.sk.

 

Vlastná tvorba:

V kategórii vlastná tvorba súťažiaci napíše text k hudobnému podkladu, ktorý poskytne Národná zoo Bojnice. Podklad je vo forme notového záznamu, stiahnuť si ho môžete tu:
NOTOVÝ ZÁZNAM

 

 Súťažiaci si môže podklad nahrať a túto použiť v deň súťaže, alebo je možné, aby ho počas súťaže doprevádzal hudobník (doprovod a hudobné nástroje si zabezpečuje súťažiaci/zákonný zástupca sám).

Text sa musí týkať myšlienky kampane (ochrana spevavcov). Viac o kampani nájdete tu: https://zoobojnice.sk/kampan-eaza-2018-2020-silent-forest-umlcany-les/

V tejto kategórii je možné pracovať v dvojici – tzn. text môže napísať jeden z dvojice a pieseň zaspieva druhý z dvojice.

 

Priebeh súťaže:

Súťažiaci dostanú po uzávierke email s pozvánkou, kde bude uvedené presný čas konania súťaže a miesto. Pozvánky dostanú iba súťažiaci, ktorý riadne vyplnili a poslali prihlášku a hudobný podklad do uzávierky súťaže.

V deň súťaže súťažiaci zaspieva pred porotou súťažnú pieseň. Porotu budú tvoriť dvaja zástupcovia zo Základnej umeleckej školy Bojnice a jeden zástupca z Národnej zoo Bojnice a špeciálny hosť – speváčka a herečka Dominika Richterová.

Porota vyberie a ocení najlepších spevákov priamo v deň konania súťaže. Súťažiť sa bude postupne po jednotlivých súťažných kategóriách, o poradí súťažiacich v danej kategórii rozhodne los.

Účasť na súťaži je bezplatná a dobrovoľná. Organizátor zabezpečí pitný režim pre súťažiacich. Cestovné náklady si hradí súťažiaci.

Súťažiaci majú v deň súťaže vstup do Národnej zoo Bojnice zadarmo (neplatí pre sprievod súťažiacich).

 

Ceny:

Najlepší súťažiaci z každej kategórie, ktorých vyberie porota budú ocenení. Každý súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže (príde spievať v deň súťaže) získa vecné maličkosti za účasť od Národnej zoo Bojnice.

 

Špeciálna cena:

V kategórii vlastná tvorba bude víťazná pieseň, ktorú vyberie porota po následnej dohode s víťazom (víťaznou dvojicou) nahraná v profesionálnom štúdiu a použitá na propagačné účely kampane „Umlčaný les“ v rámci propagácie Národnou zoo Bojnice. Nahratú a spracovanú verziu piesne získa aj víťaz (víťazná dvojica).

 

Slovenská Zoo Lympiáda 2018 – Výsledky

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE – viď nižšie

 

 

Propozície

 

Slovenská Zoo Lympiáda 2018

 

2.ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl a stredných škôl venovaný zoológii.

 

Termín uzávierky prihlášok:       31. marec 2018

Poslanie súťaže

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Organizátori:

Národná zoo Bojnice

Kremnické vrchy OZ

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Odborní garanti

Ing. Andrea Klasová, Jaroslav Slašťan

Partneri

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská zoologická spoločnosť

Štátna ochrana prírody SR

Slovenská agentúra životného prostredia

Mediálni partneri

TASR

RTVS

Výhry a ocenenia

Absolútny víťaz (súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťažiacich) – Kolobežka

Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie – hodnotné vecné ceny.

Všetci súťažiaci – občerstvenie, balíčky s prekvapením, certifikát o absolvovaní súťaže s konkrétnym umiestnením.

Výhercovia budú vyhlásení na záverečnom vyhodnotení dňa 30.5.2018 priamo v areáli Národnej zoologickej záhrady Bojnice po ukončení súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa pravidiel súťaže, výhra zostáva v prospech organizátora.

Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre bude plniť pokyny organizátorov súťaže. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za iné výhry.

Pravidlá súťaže

Súťažiaci: Do súťaže sa môžu zapojiť len deti / žiaci / študenti vo veku od 5 do 18 rokov, ktorí patria do nasledujúcich súťažných kategórií:

MŠ – deti materských škôl

ZŠ I – žiaci základných škôl prvého stupňa (1.-4.ročník)

ZŠ II – žiaci základných škôl druhého stupňa (5.-9.ročník)

SŠ – študenti stredných škôl (SOU, SPŠ, SOPŠ, gymnáziá a pod.)

Témy súťažných otázok II. ročníka: 

1] „Umlčaný les“

2] Pobytové znaky zvierat

3] Kosti a kostry zvierat

4] Medzinárodný dohovor CITES

* po termíne dobrovoľných prednášok (dňa 27.4.2018) budú na tomto mieste zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

Registrácia  súťažiaceho: na prihlásenie súťažiaceho do súťaže je potrebné zaslať riadne a úplne vyplnený registračný formulár na adresu zooolympiada@gmail.com. Formulár nájdete nižšie na tejto stránke. Pokiaľ nebude formulár kompletne vyplnený, nebude súťažiaci zaregistrovaný do súťaže ako súťažiaci.

Štartovné: 5 Eur na súťažiaceho (s tromi súťažiacimi je pre 1 osobu ako doprovod zdarma). Štartovné zahŕňa občerstvenie pre súťažiacich počas prednášky, a v deň súťaže).

Úhrada štartovného: najneskôr do 6.4.2018, neuhradené štartovné znamená vymazanie súťažiaceho zo štartovnej listiny. Štartovné sa nevracia, ani neprenáša na ďalší rok.

Bankové spojenie: Kremnické vrchy o.z., Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 45775516, Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN           SK4109000000005060597614, variabilný symbol = dátum narodenia súťažiaceho v tvare DDMMRRRR, konštantný symbol = 0558. Do poznámky uveďte meno a priezvisko súťažiaceho.

Dobrovoľná prednáška:  v rámci prípravy na súťaž budú organizované 2 dobrovoľné prednášky, na ktorú sa môže každý súťažiaci pri registrácii prihlásiť. Prednáška bude 24.4.2018 v Bojniciach a 26.4.2018 v Kremnici. Obidve prednášky budú identické, len budú na inom mieste. Prednáška bude určená a časovo rozdelená pre všetky súťažné kategórie v ten jeden deň. Konkrétny čas pre svoju súťažnú kategóriu sa dozviete na základe poslanej elektronickej pozvánky. Obsah prednášky bude úzko súvisieť s otázkami na finálovej súťaži. Účasť na prednáške je dobrovoľná / odporúčaná, nie povinná. Prednášky a prezentácie nebude možné poslať emailom, ani inak sprostredkovať. Obsah prednášky je možné vidieť a konzultovať len v určené dni prednášok.

Priebeh súťaže:

 • Po zaregistrovaní a zaplatení štartovného dostane každý súťažiaci v priebehu pár dní po uzávierke prihlášok email o potvrdení registrácii na súťaž, respektíve výzvu na možné doplnenie prihlášky.
 • Každý prihlásený súťažiaci na dobrovoľnú prednášku dostane v priebehu pár dní po uzávierke prihlášok e-mailom pozvánku s konkrétnym časom a miestom realizácie prednášky aj s bližšími potrebnými informáciami.
 • Prihlásený súťažiaci absolvujú prednášku buď v Bojniciach alebo v Kremnici.
 • Po termíne dobrovoľných prednášok (dňa 27.4.2018) budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) určených 4 tém súťaže pre tých, ktorý sa prednášok nezúčastnili.
 • Každý registrovaný súťažiaci dostane najneskôr 30.4.2018 elektronicky pozvánku na samotnú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 30.5.2018 v Bojniciach s bližšími inštrukciami a organizačnými informáciami.
 • Začiatok súťaže a termín riešenia súťažných otázok je dňa 30.5.2018 s predpokladom o 9,00 hod. a ukončenie o 16,30 hod. so slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením výhercov.

Prehľadný časový harmonogram súťaže:    

  Dátum Čas
Uzávierka prihlášok do 31.3.2018 príjem prihlášok do polnoci
Úhrada štartovného do 6.4.2018 do polnoci – rozhodujúci je čas pripísania finančných prostriedkov na účet
Potvrdenie registrácie + pozvánka na prihlásenú prednášku 10.4.2018 do polnoci
Prednáška – Bojnice 24.4.2018 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Prednáška – Kremnica 26.4.2018 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Pozvánka na súťaž 30.4.2018 do polnoci
SÚŤAŽ – Bojnice 30.5.2018 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
 • Riešenie otázok:
  • Koordinácia riešenia otázok (postupnosť okruhov) je individuálna.
  • Odpovede môžu súťažiaci počas riešenia meniť. Jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnému uvažovaniu.
  • Odpovede sa po uzavretí/odovzdaní hárka s odpoveďami meniť nemôžu.
  • Súťažiaci môže začať ktoroukoľvek zo súťažných tém.
  • Súťažiaci nemusí vyriešiť celý súbor otázok či tém (t.j. nemusí odpovedať na všetky otázky).

Vyhodnotenie súťaže: Každá otázka bude mať len jednu správnu odpoveď. O celkovom umiestnení súťažiaceho bude rozhodovať súčet všetkých bodov. Konkrétny systém bodovania bude oznámený priamo na otvorení súťaže dňa 30.5.2018. V prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky.

Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené  na nasledovných internetových stránkach:

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

 • Registrovať sa ako súťažiaci vyplnením registračného formulára a jeho zaslaním na adresu zooolympiada@gmail.com.
 • Zaplatiť štartovné najneskôr do 6.4.2018. (viď informácie vyššie).
 • Môžete sa zúčastniť dobrovoľnej prednášky (24.4.2018 v Bojniciach alebo 26.4.2018 v Kremnici), kde sa dozviete podrobnejšie okruhy informácií k jednotlivým témam súťaže.
 • Prísť si zasúťažiť na základe pozvánky dňa 30.mája 2018 do Národnej zoo Bojnice a vyhrať!

Formulár na stiahnutie:

Registračný formulár Zoo Lympiáda 2018

 

OKRUHY TÉM, KTORÉ BOLI PREZENTOVANÉ NA PREDNÁŠKACH A MÔŽETE ICH OČAKÁVAŤ AJ V SÚŤAŽNÝCH OTÁZKACH:

 

 1. Umlčaný les
  • predstavenie kampane EAZA „ Silent forest“, zmysel a poslanie kampane – ochrana spevavcov v JV Ázii,  čo ohrozuje dané druhy,  aké sú možnosti ochrany – zoologické záhrada / ja (jednotlivec),  in situ projekty – projekty v Indonézii na ochranu druhov,  predstavenie vlajkových druhov kampane,
  • vtáčia kriminalita na Slovensku –  čo je to vtáčia kriminalita? – vysvetlenie pojmu,  druhy vtáčej kriminality – otravy, odstrel, odchyt, ….,  problematika zabíjania vtákov v Európe – ktoré druhy sú najviac ohrozené lovom, v ktorých krajinách Európy sa to deje,
  • dôležitosť ochrany vtákov – možnosti ako pomôcť.

 

 1. Pobytové znaky zvierat
 • vajcia vodných vtákov (potápky, kormorány, kačice, bociany, volavky,..),
 • vajcia vtákov hniezdiacich na stromoch a kríkoch,
 • hniezda vtákov hniezdiacich v kríkoch a na stromoch.

 

 1. Kosti a kostry zvierat
 • definícia kostry a jej význam,
 • kostry hlodavcov, hmyzožravcov a mäsožravcov z čeľade lasicovité, mačkovité, psovité a medveďovité,
 • lebky cicavcov a dentálne (zubné) vzorce (vzorce chrupu) vybraných druhov cicavcov,
 • kostry a lebky spevavcov, dravcov a sov,
 • perie vtákov a identifikácia druhu podľa peria.3
 1. Medzinárodný dohovor CITES
  • charakteristika dohovoru – čo znamená, prečo vznikol, kedy vznikol, ako pomáha, prílohy, EÚ,..
  • environmentálna kriminalita
  • druhy zvierat zahrnuté do dohovoru – naša aj svetová fauna
  • nelegálne suveníry z dovoleniek
  • povolené suveníry z dovoleniek v súvislosti s dohovorom
  • CITES a SR
  • výkonné a kontrolné orgány dohovoru v podmienkach SR
  • ochrana fauny vo svete – príklady
  • druhy zvierat v bojnickej zoo zahrnuté do CITES – zoobojnice.sk/zvierata

 

 

Foto z prednášok:

 

VYHODNOTENIE

V stredu, 30. mája 2018 sa Národná zoologická záhrada Bojnice po roku opäť zaplnila deťmi, ktoré majú radi svet zvierat a prírodu. Prišli sem súťažiaci druhého ročníka Slovenskej Zoo Lympiády, ktorú zorganizovala Národná zoo Bojnice, OZ Kremnické vrchy a Knižnica J. Kollára v Kremnici.

Súťažilo sa v 4 kategóriách: materské školy, základné školy prvý a druhý stupeň a stredné školy. Pre každú kategóriu boli pripravené 4 stanoviská, ktoré boli rozdelené podľa tém: „Umlčaný les“, Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry zvierat a Medzinárodný dohovor CITES. Deti a mládež si preverili svoje vedomosti pomocou teoretických otázok, ale aj praktických ukážok kostrových pozostatkov, ale aj za pomoci vajec – stôp pobytových znakov.

Tento rok skončil veľmi zaujímavo, pretože tri zo štyroch kategórií vyhrali súrodenci Markechovci – mladí nadšenci pre prírodu. Na prvých miestach to vyzeralo teda nasledovne: v kategórii materské školy vyhrala: Zuzana Markechová, I. stupeň základných škôl vyhral: Tomáš Markech, II. stupeň základných škôl vyhral: Jakub Markech a v kategórii stredné školy vyhral: Timotej Šnirc.

Absolútnym víťazom, ktorý získal kolobežku sa stal Tomáš Markech. Tomáš vyhral s absolútnym prehľadom, získal maximálny možný počet bodov v súťaži. Víťazom gratulujeme! Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na stránke www.zoobojnice.sk

Ocenili sme opäť aj najmladšieho a najstaršieho účastníka. Každý súťažiaci si domov odniesol tašku s pozornosťami z našej zoo a od rôznych firiem a organizácií, ktoré podporili druhý ročník Zoo Lympiády. Ďakujeme všetkým zapojeným súťažiacim a partnerom a sponzorom za podporu, a tešíme sa na ďalší ročník tejto zaujímavej súťaže.

 

Kategória – materské školy:

[image_options image_id=”9914″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9915″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

Kategória – 1. stupeň základných škôl:

[image_options image_id=”9916″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9917″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

Kategória – 2. stupeň základných škôl:

[image_options image_id=”9918″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9919″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

Kategória – stredné školy:

[image_options image_id=”9920″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9921″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

ABSOLÚTNY VÍŤAZ:

TOMÁŠ MARKECH

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]Galéria:[/image_options] 

 

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]

 

[/image_options]

Zdobenie vianočných stromčekov – VYHODNOTENIE

Súťaž pre školské kolektívy: „Zdobenie vianočných stromčekov“ bude prebiehať od 5. do 8. decembra 2017. Každý ozdobený stromček bude označený tabuľkou s názvom školy, ktorá sa podieľala na výzdobe. Návštevníci ich budú môcť obdivovať do 6. januára 2018.

Podmienky výzdoby:

 • zdobiť stromček môže maximálne 20 členná skupina za jednu školu,
 • prinesené ozdoby na stromček musia byť výrobkami detí,
 • pri zhotovovaní ozdôb musí byť použitý prírodný materiál. Vhodné sú výrobky zo sušeného ovocia a zeleniny, z lesných plodov ako sú napr. šišky, žalude. Povolený je aj kartón, výrobky z korkových zátok a pod. Fantázii sa medze nekladú, podmienkou je čo najviac obmedziť umelé materiály.

Súťaž bude vyhodnotená 12. decembra 2017. Víťazný kolektív získa okrem bezplatného vstupu do Národnej zoologickej záhrady Bojnice v deň výzdoby stromčeka a malého predvianočného darčeka aj bezplatnú tématickú prednášku v Centre environmentálnej výchovy.

Počet stromčekov je limitovaný, preto svoj záujem nahlasujte e-mailom na katarina.struharova@zoobojnice.sk najneskôr do 30. novembra 2017.

Bližšie informácie o podujatí Vám v prípade potreby poskytne Mgr. Simona Kubičková (0903 807 002).

 

 

 

 

VYHODNOTENIE

 

Národná zoologická záhrada Bojnice vyhlásila súťaž „Zdobenie vianočných stromčekov“, ktorej sa zúčastnilo 8 kolektívov. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa do súťaže zapojili a v areáli zoo navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Hodnotiaca komisia zložená zo zamestnancov zoo rozhodla, že víťazom je kolektív žiakov zo Základnej školy Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci – Brusne. Výhercovi srdečne gratulujeme!

Výherca (Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci – Brusne.)

 

 

Galéria súťažných stromčekov