Vtáčie zobáky

Vtáčie zobáky

Na piatom tohtoročnom stretnutí zookrúžku sme sa venovali téme: Vtačie zobáky. Zamysleli ste sa niekedy prečo majú vtáky rôzne zobáčiky? Deti sa dozvedeli aj to, že vtáky svoje zobáky používajú namiesto rúk, ktoré nemajú. Ich tvar súvisí  s tým čim sa živia. Každý zobák je prispôsobený potrave daného vtáka. Deti táto téma zaujala. Mali pripravenú aktivitu, kde sa zahrali na rôznych vtákov s rôznymi zobákmi a pokúšali sa najesť rôznej potravy. Do pripravenej tabuľky zapisovali svoje pozorovania. Je jasné, že niektoré zobáky by si poradili s rôznymi druhmi potravy, ale nie každá potrava je vhodná pre každý zobáčik.

 

 

 

Zookrúžok – Biomimikry

Zookrúžok – Biomimikry

Počasie nám  prialo tak sme sa s deťmi zo zookrúžku vybrali opäť do záhrady. Témou utorkového zookrúžku bola biomimikry. Príroda ako model: Biomimikry je novou vedou, ktorá študuje prírodné modely a potom tieto formy, procesy, systémy a stratégie napodobuje, aby vyriešila ľudské problémy, a to udržateľne. Príroda ako radca: Biomimikry je nový spôsob videnia a hodnotenia prírody. Predstavuje éru založenú nie na tom, čo môžeme z prírody vyťažiť, ale čo sa z nej môžeme naučiť. Ich úlohou bolo nájsť inšpirácie v prírode. Rozdelili sa do skupín, kde každá skupina dostala úlohu nájsť rôzne druhy  energie a jej využitie.  Druhou úlohou bolo pozbierať prírodný materiál a vytvoriť z neho zviera.

 

Prvá októbrová sobota mala za bránami bojnickej zoo na programe prvé stretnutie mladých zoológov

Prvá októbrová sobota mala za bránami bojnickej zoo na programe prvé stretnutie mladých zoológov

 

Prvá októbrová sobota mala za bránami bojnickej zoo na programe prvé stretnutie mladých zoológov

Na prvom zookrúžku v školskom roku 2021/2022 sa zišiel tucet „mladých zoológov.“ Medzi nimi boli aj nové tváre a veková hranica medzi jednotlivými deťmi je veľká. Najmladším „zoológom“ je iba päťročná slečna a naopak najstaršou členkou už šestnásťročná Bojničanka. Tento fakt potvrdzuje konštatovanie, že zvieratá, živočíšna ríša, či životné prostredie sú témy, ktoré spájajú všetkých ľudí na Zemi bez ohľadu na vek. A na svoje si prídu naozaj všetci. Na premiérovom stretnutí bolo dôležité nastaviť edukačné osnovy pre všetky vekové skupiny detí. Prioritou je, aby bol pre každého účastníka zookrúžok ladený zábavnou formou. Pripravených máme množstvo aktivít a práve jeseň je veľmi vďačným ročným obdobím v oblasti tvorivých dielní. Na prvom stretnutí sme si ujasnili, čo bude náplňou zookrúžku. Deti odprezentovali svoje názory a poukázali na témy, ktorým by sa radi počas školského roka venovali.

Najviac zaujala expozícia

Po zoznámení sme sa z prednáškovej sály vybrali do expozičnej časti, s ktorou sa deti mali možnosť bližšie zoznámiť. Prešli sme takmer celou návštevníckou trasou a nazreli sme do zázemia kopytníkov. A práve expozičná časť našich malých „zoológov“ najviac zaujala. Preto by sa ďalšie stretnutia mali uberať edukačným programom priamo v návštevníckej časti zoo.

Čo nás čaká

Okrem spoznávania jednotlivých exotických zvierat sa budeme učiť správne pristupovať k životnému prostrediu či ochrane biodiverzity. Práve zdravé a čisté životné prostredie bude témou nastávajúceho zookrúžku. Svoje poznatky z praxe  budú deťom odovzdávať aj chovatelia jednotlivých zoologických úsekov. Deti sa zapoja i do „jesennej gruntovačky,“ ktorú absolvujeme už v sobotu, 23.októbra v okolí Košovských jazier.

Nazrieme i do úseku záhradníctva

V priebehu školského roka 2021/2022 sa pozrieme aj na úsek, ktorý je v Národnej zoo Bojnice veľmi dôležitý. Navštívime záhradníkov a dozvieme sa o ich práci v súvislosti s chovom našich zvierat.

O jednotlivých zookrúžkoch Vás budeme pravidelne informovať na webovej stránke Národnej zoologickej záhrady Bojnice, ale i prostredníctvom sociálnych sietí. K nahliadnutiu bude tiež fotogaléria z aktivít detí v rámci zookrúžku.

 

Večer v zoo

Večer v zoo

Tento rok sme zookrúžky ukončili spoločným programom, večerom stráveným v zoo. Žiaľ pre covid opatrenia sme neorganizovali prespávačku v zoo, ktorú deti milujú. Pre deti bol pripravený program v zoo a prekvapenie. Deti pomocou indícií hádali zvieratá, ktoré boli nápoveďou ku prekvapeniu. Posledná indícia ich nasmerovala do nového pavilónu slonov. Zookrúžkari tak mali možnosť vidieť pavilón ešte pred oficiálnym otvorením. Na záver večera sme sa stretli v sále, kde sme sa s deťmi rozlúčili, popriali krásne prázdniny a odovzdali darček.

Život na rybníku

Život na rybníku

Témou júnových zookrúžkov bol život na rybníku. Deti sa pomocou pracovného listu dozvedeli zaujímavosti o vtákoch, ktoré obývajú veľký rybník u nás v zoo. Zistili aj to prečo majú vtáky rôzne typy zobáčikov a na čo im slúžia. Dozvedeli sa z akých častí sa skladá vtáčie perie a akú funkciu majú jednotlivé pierka na ich tele. Pomocou údajov z menoviek bolo ich úlohou zakrúžkovať správnu odpoveď v pracovnom liste. Dozvedeli sa aj o medzinárodnom dohovore CITES, ktorého cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

Odpad náš každodenný

Odpad náš každodenný

Konečne sa deti po dlhom čase dočkali zookrúžkov v zoo. Témou zookrúžku boli odpady. Deti si pozreli interaktívnu prezentáciu na tému odpad. Z prezentácie sa hravou formou dozvedeli, čo je odpad, kto ho vytvára, ako ho môžu minimalizovať a hlavne ako ho správne triediť. Pomocou aktivity a farebných odpadkových košov si deti vyskúšali vedomosti, ktoré získali zo sledovania prednášky a aplikovali ich priamo v hre. Ich úlohou bolo správne vyseparovať odpad, ktorý mali pred sebou. Mohli si pomôcť farebnými košmi, na ktorých boli napísane názvy podľa druhu odpadu. Po prednáške dostali pracovné listy, ktorých hlavnou témou bol odpad a recyklácia. Pomocou tajničiek, hlavolamov, krížoviek  a rôznych náučných úloh sa deti zábavnou formou dozvedeli veľa potrebných informácií ako nakladať s odpadom a ako ho správne vytriediť.