Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie

Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2017
Celkové výdavky projektu: 166 812,03 Eur
Dotácia: 150 000,00 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov (prístrešky) a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením (napr. transportné bedne a rôzne chovateľské pomôcky)

Kruhová voliéra karpatskej avifauny v ZOO Bojnice

Kruhová voliéra karpatskej avifauny v ZOO Bojnice

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2016
Celkové výdavky projektu: 95 222,50 Eur
Dotácia: 85 553,03Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením

 

 

Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny

Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2016
Celkové výdavky projektu: 125 239,70 Eur
Dotácia: 109 771,94 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov pre psovité šelmy a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením.

[image_options image_id=”5544″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

Reprezentatívna knižná publikácia

Reprezentatívna knižná publikácia

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Realizácia projektu: rok 2015
Celkové výdavky projektu: 17 577,45 Eur
Dotácia: 16.698,57 Eur

Zameranie projektu: Zvýšenie kvality poskytovania komplexných informácií osobitého charakteru vydaním a bezplatnou distribúciou knižnej publikácie.

Nakladanie s odpadom v zoo II.

Nakladanie s odpadom v zoo II.

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Triedený odpad a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Realizácia projektu: rok 2015
Dotácia: 80 000,00 Eur

Zameranie projektu: Súčasť aktivít komplexného nakladania s odpadom vznikajúcim v areáli zoo s prioritnou snahou o zvýšenie miery jeho zhodnotenia a využitie potrenciálu tohto odpadu na výrobu ekopeliet.